• Zeleni karton

Zeleni karton

Zeleni karton je međunarodni dokument koji važi u zemljama koje su u sistemu zelene karte i služi kao potvrda da je vozilo osigurano polisom osiguranja od autoodgovornosti. Ukoliko u stranoj zemlji napravite štetu trećim licima, tu štetu će nadoknaditi Vaše osiguravajuće društvo, koje je izdalo zeleni karton.

Zeleni karton je neophodna za ulazak u sledeće zemlje: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Za izdavanje zelenog kartona potrebna je:

  • Polisa obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajna dozvola

Zeleni karton važi do isteka premije obaveznog osiguranja a njena cena je:

  • DUNAV Zeleni karton (2000,00 RSD)
  • MILENIUM Zeleni karton (2000,00 RSD)
  • Wiener Stadtische (2000,00 RSD)
  • DDOR Novi Sad (2000,00 RSD)

Zeleni karton uzimate od one osiguravajuće kuće od koje ste uzeli i polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti. Ako se promeni vlasnik vozila potrebno je kupiti novi zeleni karton.

Zeleni karton nije potreban od 01.01.2012.godine za ulazak u sledeće zemlje: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska, Andora, Norveška i Island.

* ŠTO SE CRNE GORE TIČE, ZELENI KARTON NIJE NEOPHODAN ZA PUTOVANJE NA OSNOVU SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE.